Hz. İsa’nın Vaftizi

Hz. İsa’nın vaftizine dair Kur’anı Kerim’de her ne kadar bir bilgi yer almasa da, İncil’de bu hadiseden bahsedilmiştir. Vaftiz, Hz. Yahya’nın en mühim niteliği olarak gösterilmektedir. İncil’e göre Hz. Yahya, kendisine müracaat eden İsrailoğullarını günahlarından tövbe etmeye davet etmekte, ardından tövbe enen günahkarları Ürdün Irmağı’na batırarak vaftiz etmektedir.

Hz. İsa’nın Vaftiz Edilişi

Yine İncil’de bahsedildiği üzere Hz. Yahya tarafından geleceği müjdelenen Hz. İsa, 30 yaşına geldiğinde Hz. Yahya’nın yanına gelerek kendisini vaftiz etmesini istemiştir. Fakat Hz. Yahya buna pek yanaşmamıştır. Çünkü Hz. Yahya İsa’nın tanrının oğullarından biri olduğunu ve kutsal biri olduğunu bilir. Bu nedenle Hz. Yahya, Hz. İsa’ya onun kendisinden üstün bir mertebeye sahip olduğunu ve asıl vaftiz edilmesi gerekenin kendisi olduğunu ifade etmiştir. Buna karşın yine de Hz. Yahya kendi elleri ile Hz. İsa’yı Ürdün Nehri’ne sokarak vaftiz etmiştir.

Hz. Yahya, gerçekleştirmiş oluğu vaftiz işleminin yalnızca günahkarlar için olduğunu ve Hz. Meryem’in oğlu Hz. İsa’nın ise günahsız olduğunu bilir. Ancak Hz. Yahya bu duruma ne kadar karşı çıkarsa çıksın Hz. İsa ısrarcı olmuştur. Bu durum karşısında Hz. İsa, Hz. Yahya’ya şimdilik böyle olmasını, bunu yaparak bir doğruluğu yerine getirdiğini düşünmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Hz. İsa’nın vaftiz edilmesinin uygun görülme nedeni ise, gökte bulunan tanrı babasının talebini yerine getirmek içindir. Hz. İsa’nın hayatı ile alakalı vaftiz edildiği güne kadar marangozluk mesleğini icra ettiği bilinmektedir. Vaftizi ile Hz. İsa’nın Yehova Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilme nedeni ile görevine başlama vakti geldiği ifade edilmektedir.

Vaftiz Esnasında Yaşanan Olaylar

Hz. İsa’nın vaftiz edildiği esnada bir takım hadiselerin vuku bulduğu da İncil’de ifade edilmektedir. Hz. İsa’nın vaftizi esnasında gökten Güvercin suretinde tanrının indiği, vaftizi esnasında gökyüzünün açılıp, Hz. İsa’nın yeryüzüne gönderilmeden önceki hayatı yeniden ona verildiği ve tanrının gökyüzünden ona seslendiği rivayet edilmektedir.