Hz. İsa Öldü Mü?

Hz. İsa, İsailoğulları için gönderilen, kendisinde bir kitap indirilen ve Allah c.c.’nün bir mucizesi olarak Hz. Meryem tarafından babasız olarak dünyaya getirilen bir peygamberdir. Kaç yılında doğduğu net bi şekilde bilinmese de kimileri milat olarak kabul edilen sıfır yılında, kimileri ise milattan öncel 6-7’inci yıllarda yaşadığını kabul etmektedir.

Hz. İsa Öldü Mü?

Hz. İsa’nın hayatı ile alakalı olarak bilinmezliğe sahip olan başka bir mesele ise ölümüdür. Özellikle Hıristiyanlar olmak üzere kimileri onun çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inansa da, özellikle Müslümanlar olmak üzere kimileri de onun Hz. Allah tarafından kendi nezdine çekildiğine inanılır.

Kur’anı Kerimde Hz. İsa’nın Ölümü

Kur’anı Kerim’de Hz. İsa’nın ölümü ile alakalı olarak yer alan ayet-i kerimelerde ise Hz. İsa’nın ölmediği, ancak öldüğünün sanılması sağlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu olan bu ayet-i kerimelere göre, Hz. İsa’yı öldürmeye gelen Yahudilere, onun suretinde bir başkası gösterilmiş ve çarmıha gerilerek öldürülen kişi de o olmuştur. Bu nedenle Hz. Allah ayet-i kerime’sinde, Hz. İsa’yı öldürdüklerini sanan Yahudileri lanetlediğini belirtmiştir.

Yine Hz. İsa ile alakalı olarak bilinmeyen başka bir mesele de, nerede olduğu, Hz. Allah’ın huzuruna yükseltilip, yükseltilmediğidir. Kur’anı Kerim’de bu konu ile alakalı olarak geçen ayet-i kerime’de ise Hz. İsa’nın vefat ettirileceği ve yükseltileceği ifade edilir. Türkçe mealinde bu şekilde tercüme edilen ayet-i kerimenin asıldaki Arapça mealinin ise canın alınması, teslim alınması gibi manalara geldiği ifade edilmektedir. Üstelik canının alınmasının da, her daim ölüm manasına gelmediğini, yine Kur’anı Kerim ile insanlara bildirildiği de ifade edilmektedir. Mesela; “teveffa” kelimesinin geçmiş olduğu bir ayet-i kerimede, bir insanın öldürülmesinden değil de, uykuda canının alınmış olmasından bahsedildiği de belirtilmektedir.

İslam Alimlerini Tefsirleri

İslam alimleri ise söz konusu bu ayet-i kerimeye, Allah c.c’nün Hz. İsa’yı öldürmediği, uyku halinde iken semaya yükselttiği şeklinde tefsirde bulunmuştur. Üstelik Hz. İsa’nın semaya kaldırılarak, kendisine eziyet eden Musevilerden kurtarıldığını da belirtmişlerdir.