Ziraat Bankası Avantajlı Tarım Kredisi İçin Son Günler

Ülkemizde artan sebze meyve fiyatlarına endeksle yetkililer, tarıma yön verecek yeni uygulamalar ve tarımsal faaliyetleri zenginleştirme konusunda düğmeye bastı. Konuyla ilgili sera alanlarının genişletilmesi ve üretimin hızlanması konusuyla ilgili çeşitli bankalar çiftçiler için gerekli protokolleri hazırlayıp kredi olanaklarını sunmaya başladı.

Bu bankaların başında Ziraat Bankası gelmekte. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazanan genç üreticilere Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar İşletme Kredisi kullanma imkanı sağlıyor.

Genç Çiftçi Kredi Kampanyası!

Bu kredi; küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, arı yetiştiriciliği ve kanatlı hayvancılık, örtü altı sebze ve muz yetiştiriciliği ile kültür mantarı üretimi kapsamındaki girişimler için belirli miktarda kredi kullanımını destekliyor. Bu destek sayesinde tarım alanlarının verimliliğini en az iki katına çıkarmayı ve yatırım iştahını arttırmayı hedefliyor. Ziraat Bankasının sunduğu Genç Çiftçi Kredisi Kampanyası 2020 yılına kadar sürecek.

Ayrıca; bu kredi ile yukarıda belirtilmiş alanların yanı sıra canlı hayvan alımı, makine temini ile üretim konusunda belirlenen yem, ilaç, gübre ve işçilik gibi alanları da kapsıyor. Ancak; sera yapımına yönelik inşai yatırımlar veya arazi alımı, tarımsal işletme ve traktör alımı bu kapsam dışında.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi başvurusu için; T.C Nüfüs Cüzdanı, Çiftçi Belgesi, Tarımsal İşletme Tevsik Edici Belgeler, Krediye Karşılık Gösterilecek Teminatlara İlişkin Belgeler ve Bilanço Esasına Göre Faaliyet Gösteren İşletmelerden Son Üç Yıla Ait Bilanço ve Gelir Tablosu gerekli görülüp tüm banka şubelerinden başvurular gerçekleşmektedir.