Tam Rekabet Piyasası

Tam Rekabet Piyasası

Herhangi bir firmanın, tüketiciye sunmuş olduğu ürünlerin fiyatına tek başına karar veremediği piyasa türü olan tam rekabet piyasası, bu piyasada bulunan firmaların var olan fiyatı kabul ettiği de görülmektedir. Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması, alıcıların ve satıcıların tam bilgiye sahip olması, piyasadaki malların homojen yapıda olması ve piyasada birçok alıcı ve satıcının olması, piyasanın varsayımlarıdır.Bu varsayımları sırasıyla açıklayacak olursak, piyasaya giriş ve çıkışın serbest olmasında ekonomik, yasal ve teknolojik olarak bir engel bulunmamaktadır. Malların homojen yapıda olması, satıcılar arasında herhangi ayrım olmasını engelleyen unsurdur. Piyasada birçok alıcı ve satıcının olması, fiyatın sabit olması ile birlikte rekabeti arttırıcı bir etken olur ve piyasaya fayda sağlar. Alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması, özellikle fiyat ve miktarın değişmesi durumunda yaşanması muhtemel olan sorunların önüne geçmektedir.

Piyasada oluşan fiyatı esas alan firma, bu fiyattan talep edildiği kadar mal satabilme yetkisine sahiptir.

Firmanın Kârını En Üst Seviyeye Çıkarması Yöntemi

Tam rekabette piyasasındaki bir firmanın, mevcut kârını maksimize etmesi durumuna firma dengesi denir.

Marjinal ve ortalama geliri, malın piyasadaki satış fiyatına eşit olan firma, kârını en üst seviyeye çıkarmak istediğinde, toplam geliri ve toplam maliyeti arasındaki farkı en üst seviyeye çıkarması gerektiği için, bununla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Üretim düzeyinin, marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması halinde ve marjinal maliyetin arttırması halinde, firma kârını en yüksek seviyeye çıkartacaktır.  Firmanın, en yüksek üretimi yapıyor olması, her zaman en fazla kâr ettiği dönemin olduğunu göstermez. Satış fiyatının ortalama toplam maliyete eşit olması durumunda firmanın normal kâr ile çalıştığını gösteren bir durumdur. Piyasadaki var olan fiyatın, firmanın ortalama değişken maliyetine erişme noktasında eksik kalması halinde, firmanın üretimini durdurması, en önemli karardır.

Uzun Dönemde Yüksek Kâr Etme Politikası

Firma için uzun dönem piyasasında ekonomik olarak kâr etmesi pek mümkün değildir. Ürün fiyatının minimum ortalama maliyet düzeyine inmesi gözlenmektedir. Minimum ortalama maliyette üretimde bulunması için var olan bütün kaynakları kullanması gerekir. Sonuç olarak tam rekabet piyasasında atıl kapasite bulunmadığı görülmektedir.