Üniversite

İktisatta Arz Talep Uygulamaları

Devlet yönetmelik ve tebliğ gibi yasa ya da düzenlemelerle bir mal yada hizmetin fiyatını tespit edip ve sınırlama getirirse fiyat kontrollerinden söz edilinebilinir. Uygulamada ise belli başlı fiyat müdahalesi asgari ücret uygulaması ,tarımsal destekleme uygulamaları, […]