Kobi Nedir Özellikleri Nelerdir Kimler İçin Kobi Diyebiliriz

Kobi Nedir?

KOBİ’nin açılımı küçük veya orta ölçekli işletmeler anlamına gelmektedir. Ülkemizde bu tarz işletmeler pazarda en çok yer alan işletmeler arasında yer almaktadır. Kobilerin çalışan kişi sayısı en fazla 250 çalışandır ve yıllık bilanço miktarı 40 milyon TL’nin altındadır. Kobi deyince akla sadece üretim yapan işletmeler gelmektedir fakat sadece üretim yapan değil bütün farklı sektörlerde yer alan işletmelerde Kobi sınıfına girmektedir. Kobi tanımına uygun olan işletmeler 3 sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar:

 

 1) Mikro Ölçekli Kobi

Yıllık net satış rakamı veya yıllık mali bilançosu 3 milyon TL veya daha az olan ve işletmede çalışan işçi sayısı 10’dan az olan işletmelere Mikro Ölçekli Kobi denir.

 

2) Küçük Ölçekli Kobi

Yıllık net satış rakamı veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL veya daha az olan ve işletmede çalışan işçi sayısı 50’den az olan işletmelere Küçük Ölçekli Kobi denir.

 

3) Orta Ölçekli Kobi

Yıllık net satış rakamı veya yıllık mali bilançosu 125 milyon TL veya daha aza olan ve işletmede çalışan işçi sayısı 250’den az olan işletmelere Orta Ölçekli Kobi denir.

 

   Kobiler Ülkemizde Neden Var Olmalıdır?

Kobilerin ülkemizde piyasayı canlandırmak ve ekonomiye can suyu vermek gibi görevleri bulunmaktadır. İstihdam ettiği çalışanlar sayesinde ekonomik büyüme daha da artmakta ve gelişmektedir. Kobiler büyük işletmelere kıyasla üretim konusunda daha dinamik oluşu ve az maliyetle ve düşük ekonomik güçle ticaret yapması sebepleriyle piyasalar ve ekonomi için yer alması gereken işletmelerdir. Bu yüzden Kobiler her durum ve koşulda desteklenmeli ve ekonomide daha çok hayat bulması için devlet tarafından hibe ve teşvik kredileriyle devamlılığı sağlanmalıdır.

Kobi İşletme Çeşitleri

Kobi işletmeleri diğer işletmeler ile karşılaştırıldığında kendi bünyesinde yer alan sermaye ve oy hakkına göre 3’e ayrılır. Bunlar;

   1)Bağımsız İşletmeler

Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşundan yüzde 25 daha az hissesi varsa bu işletmeler bağımsız işletmelerdir.

  2)Ortak İşletmeler

Tek başına veya başka bir işletmenin sermayesi ve oy kullanma hakkı üzerinde bütüncül olarak söz sahibi olamayan işletmeler ortak işletmelerdir.

  3)Bağlı İşletmeler

Başka bir işletme de dahil olmak üzere işletmenin her türlü yönetim, atama ve işten çıkarma durumlarında söz sahibi olan işletmelere bağlı işletmeler denir.