Iktisatta Üretim ve Maliyetler

Iktisatta Üretim ve Maliyetler

Üretimi tanımlayacak olursak firma ve üretim faktörleri kavramlarını kullanarak üretim fonksiyonunu firmanın piyasaya sunacağı mal ve hizmetlere üretebilmek için birtakım maliyetlere katlanmak zorunda kalması olarak belirtebiliriz. Üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi çabasının nedeni firmanın karını maksimize etmeye çalışmasıdır. Ürünün piyasadaki satış Fiyatına göre firmanın katlandığı maliyetler ve ürünün miktarı firmanın üretip piyasaya süreceği ürün miktarına bağlıdır. Giderlerin arttırılması bir ürünün miktarının arttırılmasına bağlıdır bu ise teknoloji çerçevesinde yer aalır.Üretim fonksiyonun özeti ise girdiler ile elde edilen ürünler arasında ki bağlılık ilişkisidir. Üretim sürecinde kullanılan girdiler değişken ve sabit girdiler olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Sabit girdiler belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdiler sabit girdilerin içerisinde yer alır.

Kısa Dönem Nedir?

Sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan faktörlere kısa dönem üretim faktörleri denir

Değişken girdi miktarının arttırılmasına bağlı olarak elde edilen çıktı ya ise toplam fiziki ürün çıktısı adı verilir her ilave biriminin sağladığı ürün miktarının azlığını diğer üretim faktörleri miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretiminde kullanılan miktarının arttırılması belirler.

Toplam ürün miktarında meydana gelen emek miktarındaki bir birimlik değişimi marjinal fiziki ürün denir  ve marjinal fiziki ürün emek vermenin nasıl bir şeyi izlediğini gösterir. Azalan verimler yasasının işlevini yitirmesinin sebebi uzun dönemde kullanılan tüm girdilerin değiştirilebileceği yani ürün ölçeği değiştiğinde ürün miktarı üzerindeki etkisine bakmak suretiyle ölçeğin verimi belirlenebilir. Bunun yanı sıra ölçeğin verimi ile ilgili 3 durumla karşılaşılır bu durumlar ise artan ve azalan verimler ve sabit verimlidir. Marjinal fiziki ürün değerinin girdi fiyatına eşit olması optimal girdi düzeyiyle belirlenmesidir. Maliyeti minimize etmek için girdi ve üretim düzeyini marjinal fiziki ürünün göreceli olarak yüksek alan bir girdiye veya diğerine kıyasla fiyatı düşük olan girdiği  kullanmaktır. Bir minimizasyonu gerçekleştirilmesi optimal üretim tekniğinin seçimini ifade eden her bir girdinin marjinal fiziki ürünü fiyatına oranlamak firmanın maliyetini minimize eden faktör bileşimini göstermektedir. Ekonomistler ise açık ve örtük maliyetleri kullanarak karı ölçerler Oysa karın genel muhasebe standartları ile yapılan hesaplamasına örtük maliyetler katılmaz.