Iktisatta Esneklik

Iktisatta Esneklik

Talep fiyat esnekliğini belirleyen faktörler talebin fiyat esnekliği kavramını ve bu kavramın pratikte kullanımını iktisadi yorumudur.

Talebin fiyat esnekliği bir malın talep edilen miktarının talep esnekliğinde by  malın fiyatına karşı duyarlılığın ölçülmesi ile ortaya çıkar. Talebin fiyat esnekliğini hesaplayabilmek için bir malın Talep edilen miktarındaki yüzdelik değişmenin o malın fiyatındaki yüzdelik değişmeye oranlanması ile bulunmaktadır. Ekonomistler talep eğrilerinin talebin fiyat esnekliği katsayılarına göre sınıflandırılırlar ve bu sınıflandırmada katsayıların mutlak değeri kullanılmaktadır. Buna göre de değeri 1 den küçük ise inelastik talep adı verilmektedir esnek olmayan talep değişse de değeri bire eşittir birim esnek talepte ise de değeri 1 den büyük olmalıdır tüm negatif eğimli doğrusal talep fonksiyonlarında talep eğrisinin orta noktası üzeri esnek bu noktanın altı inelastik  ve talep eğrisinin orta noktası ise birim esnekliğini göstermektedir. Fiyat esnekliği kavramının önemli kurallarından birisi satıcıların elde edeceği toplam hasılat ya da tüketicilerin bu ürün için yapacağı toplam harcamanın ne olacağının fiyat değiştiği zaman gösterilmesidir. Talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörler arasında ise ürünün tüketici bütçelerinde ki önemi ürün için ikame edildiğinin derecesi, fiyat değişmelerinin geçici ve sürekli olması, malın tatmin ettiği ihtiyacın niteliği yani zorlu ve lüks mal olması gibi faktörler yer alırken, esneklik ise  aslında zaman içerisinde de değişim gösterebilmektedir. Talep miktarında meydana gelen yüzde değişim parasal gelir de yüzde bir oranında ki bir değişime sebep olur ve buna  gelir esnekliği denir. Gelir esnekliğinin pozitif bir sayı olarak ele alınabilmesi için gelirin arttığı zaman talebinde artıyor olması gerekmektedir. Bu tür mallar ise normal mal olarak nitelendirilir ve malların çoğunluğu bu tanıma uymaktadır. Bazı durumlarda ise gelir arttığı zaman bu malların talebinde azalma olur bu durumda gelir esnekliği negatife ddönüşmektedir.Negatif Gelir esnekliği olan tüm mallara ise düşük mal adı verilmektedir.

Çapraz Talep Esnekliği

Bir malın fiyatındaki yüzde değişimin bir başka malın talep miktarında neden olduğu yüzdelik değişmeye çapraz talep esnekliği nedir ve çapraz talep esnekliği ikame mallar için pozitif tamamlayıcı mallar için negatif değer almaktadır.