Iktisatta Arz ve Talep

Iktisatta Arz ve Talep

 

Koşullar sabitken bir mal satın alınmak istenen miktarında bu malın fiyatı ile ters yönde orantılıdır. Talep tablosu talep eğrisinin grafikteki gösterim şeklidir. Çeşitli fiyat düzeylerinde alınmak istenen mal miktarını gösterir Bununla birlikte Talep eğrisi Üzerindeki herhangi bir noktanın belirli bir fiyattan talebe karşılık geleceği bilinmektedir. Talep eğrisinin bütün olarak sağa ya da sola kaymasına neden olan fiyatın dışında tüm talebi etkileyen ve sabit kabul edilen faktörlerde tamamen ortaya çıkacak bir değişimle talep eğrisini yönünü değiştirir. Talep eğrisi üzerindeki oynamaların bir diğer sebebi de talep miktarındaki değişme ve malın fiyatındaki değişimi ortaya çıkarmasıdır. Bu sebeple Talep eğrisi üzerinde hareketlenmeler meydana gelir. Talep eğrisinin bir bütün olarak yer değiştirmesine yol açan sebep ise talepteki değişmenin talebi etkileyen ancak analizde sabit kaldığı kabul edilen faktörlerdeki değişmesinin sonucudur.

 

Arzı Belirleyen Faktörler

 

Koşullar sabitken bir malın satın alınmak istenen miktarının bu malın fiyatı ile aynı yönde olması beklenir. Üretim imkanları eğrisi ve Kar maksimizasyonu amacı kullanılarak bir malın fiyatı ile arz miktarı arasındaki doğru yön ilişkisi belirlenir.

 

Arz tablosunun grafik gösterimi arz eğrisi dir. Çeşitli fiyat düzeylerinde satılmak istenen tüm malların miktarını gösterir. Belirli fiyatta arza karşılık gelen arz eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadır. Diğer tüm koşullar sabitken malın fiyatında meydana gelecek bir değişme aynı arz eğrisi üzerinde yukarıya ve aşağıya hareket etmesini gerektirir. Arz eğrisinin bir bütün olarak sağa ya da sola kaymasında fiyatın dışında arz eğrisini etkileyen ve sabit kaldıkları kabul edilen faktörlerde ortaya çıkan değişimin bir sonucudur.

 

Iktisatta elde edilen tüm miktardaki değişme ile arzdaki değişme kavramları arasındaki arz edilen miktar ayırt edilmelidir. Arz eğrisi üzerindeki hareketlenmeye neden olan faktörlerden biri de arz miktarındaki değişimin malın fiyatındaki değişiminde ortaya çıkan arz eğrisi değişimidir.

 

 

 

Piyasa dengesi kavramı tüketici ve üreticinin tüm kararlarının nasıl koordine edileceği sorunu piyasada çözümlenir. Talep ve arzın karşılıklı etkileşim sonucu piyasa dengesi yani denge fiyatı ve miktarı arz ve talebin eşitlendiği fiyat düzeyinde belirlenir. Piyasadaki artık ve kıtlığın nedeni ise piyasanın denge fiyatının üzerinde kaldığı sürece piyasada oluşan artık denge fiyatının altında kaldığı sürece de bir kıtlık sorunu mevcut olacaktır. Eğrilerin yer değiştirme miktarına bağlı olarak ulaşılan denge noktasına göre denge fiyatı ve denge miktarının ne kadar etkileneceği belirlenmektedir.