İktisata Giriş

İKTİSADA GİRİŞ

İnsanoğlu yapısı gereği birçok maddi ve manevi olanaklara ihtiyaç duyar ve hal böyle olunca sınırsız sayıdaki insan ihtiyaçlarını, sınırlı sayıda nasıl karşılayacağını inceleyen sosyal bir bilim dalına ise iktisat denmektedir. Sosyal bir bilim dalı olan iktisat, bunun yanında analitik bir yapıya da sahiptir. İnsanların iktisadi davranışlarına karşı üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerini incelemektedir.İktisat, büyük ölçüde matematiksel yöntemler de kullanır. İktisatçının topladığı gereçleri karşılayan gerçeklerle bir teori oluşturur, oluşturulan bu teori ile çeşitli sorunların çözümüne yönelik iktisad politikaları oluşturulur. İktisadi düşünce marjinal analiz kavramına dayanır.

İktisadi düşüncede, birey için doğru olanın bütün içinde doğru olacağı düşüncesinin hatalı olduğu bilinmektedir.

İktisadın Bölümleri

*Makro iktisat

*Mikro iktisat

*Pozitif iktisat

*Normatif iktisat

olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılır.

Mikro iktisat

İktisadın bir alt bölümü olan mikro iktisad, daha çok firmaların, üreticilerin ve tüketicilerin davranışlarını incelemektedir.

Makro iktisat

İktisadın bir diğer alt bölümü olan makro iktisad, daha çok geneli kapsar ve iktisadın dış ticaret, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi makro bölümlerini icelemektedir.

Pozitif iktisat

İktisat da daha çok değer yargıları olmayan bölümüdür. Yani daha çok neler olduğunu anlamaya çalışır.

Normatif iktisat

Pozitif iktisadla karşılaştırıldığında, değer yargıları içerdiğini görmekteyiz. Yani ne olması gerektiğinin, tüm konularının üzerinde durur.

İktisadi düşünceye göre ekonomi birimleri firmalar, hane halkı ve devlet olmak üzere üç kısma ayrılır.

İktisat da ihtiyaç tanımı, tatmin edildiği zaman haz duygusu içeren, yalnız tatmin edilmediğinde sıkıntı olarak ortaya çıkan bir duygudur. Bununla birlikte ihtiyaçlar ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu İhtiyaçlar

Karşılanmadığı takdirde sıkıntı olarak bir duyguya dönüşen ihtiyaç türüdür.

Zorunlu Olmayan İhtiyaçlar

Karşılanmadığı takdirde insanda bir sıkıntı ortaya çıkarmayan ihtiyaç türüdür.

Aynı zamanda ihtiyaçlar, şiddet bakımından da farklılık gösterebilir, bir ihtiyacı gidermeyi çok fazla şekilde istiyorsak, şiddet bakımından daha ön plana çıkan ihtiyaç türüne dönüşür.

İnsanda, tatmin ve fayda sağlayan herşeye mal ismi verilir. Mallarda, iktisada göre ekonomik mallar ve serbest mallar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm tanım ve içerikler iktisada girişte bizlere yardımcı olacak başlıklardandır.