Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?

Hz. Ömer’in hayatı hakkında Müslüman oluşuna dair pek çok rivayet mevcuttur. Bunlardan biri, Ömer bin Hattap Hz. Ömer olmadan önce, yeni bir din olarak peyda olan İslamiyet’e karşı kafası oldukça karışmış, Hak ile batıl arasında sıkışıp kalmıştır. Ashabı Kiram tarafından rivayet edilene göre, Ömer bin Hattap kılıcını kuşanarak evinden çıkmış, bu sıkışıklıktan kurtulmak, yeni bir din ile karşılarına çıkan Hz. Muhammed’i öldürmek üzere yola çıkmıştır.

Ömer Bin Hattap’ın Müslüman Oluşu

Çıkmış olduğu bu yolda karşılaşmış olduğu Nuaym’a Hz. Muhammed’in yerini soran Ömer bin Hattap, onu öldüreceğini Nuaym’a söylemiştir. Nuaym ise kendisinin büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu, ayrıca kız kardeşinin evine bakması gerektiğini, eniştesi ve kız kardeşinin de Müslüman olduğunu söylemiştir. Bunu öğrendiğinde büyük bir hiddetle kız kardeşi Fatıma’nın evine doğru giden Ömer bin Hattap, kapının önüne geldiğinde içeride okunan Kur’anı Kerim sesini duymuştur. Ömer bin Hattap’ın geldiğini anlayan kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said, okumuş oldukları Taha Suresi’nin yazılı olduğu bez parçasını saklamışlardır. Yine hiddetle içeri giren Ömer bin Hattap, az önce okuduklarının ne olduğunu sormuş ve Hz. Muhammed’in dinine tabi olduklarını öğrendiğini söyleyerek eniştesi Said’i dövmeye başlamıştır. Eşini ağabeyinden kurtarmak isteyen Fatıma, kendilerinin Müslüman olup Peygambere tabi olduklarını, kendisinin ise ne diliyorsa onu yapmasını söylemiştir. Bunun üzerine Ömer bin Hattap okudukları şeyi getirerek yeniden okumalarını istemiştir.

Ömer Bin Hattap’ın Hz. Ömer Oluşu

Ömer bin Hattap daha Taha Suresinin ilk ayetlerini dinlemeye başladığında etkilenmiş ve kendisini Hz. Muhammed’in yanına götürmelerini istemiştir. Bunun üzerine yola çıkan Ömer bin Hattap Hz. Muhammed’in bulunduğu yere gelerek kapıyı çalmıştır. O sırada İslamiyet’in yeni yeni tevhid edilmesinden dolayı ashabı ile gizli görüşmeler gerçekleştiren Hz. Muahmmed, yine bir ashabının evinde toplanmıştı. Ev sahibi kişi kapıda Ömer bin Hattap’ı kılıcıyla görünce korkarak Hz. Muhammed’in yanına gitmiş ve Ömer’in kendini öldürmeye geldiğini söylemiştir. Hz. Muhammed ise Ömer’i içeri almasını söylemiş, Ömer içeri girdiğinde ise onu buraya getirenin ne olduğunu sormuştur. Ömer bin Hattap ise Allah ve Rasulüne tabi olmak ve iman etmek için burada olduğunu söylemiş ve oracıkta iman ederek Hz. Ömer olmuştur.