Bitcoin’in Vergilendirilmesi Nasıl Olacak

Bu konuda Bitcoin’in vergilendirilmesi konusunu ve Türkiye’deki mevcut vergi kanunlarının ne kadar bitcoin’i etkilediğini incelemeye çalışacağız. Öncelikle ülkemizdeki mevcut vergi kanununa atıfta bulunarak: Gelir Vergisi Kanunu 2.maddesine göre gelire giren kazanç ve iratlar, ticari ve zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, sermaye iratları ve diğer tüm kazançlar şeklinde açıklanmıştır. Diğer kazançlar ise değer artışları ve arızai kazançlar olarak tanımlanabilir. Bu açıklamaya göre ülkemizde Bitcoin’in vergilendirilmesi pek ala mümkündür. Ancak tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için bu faaliyetlerin kayıt altına alınmış olması gerekiyor. Çünkü Bitcoin kazançları doğrudan bir değer artışına giren kazanç türüdür. Her ne kadar doğrudan sanal para değer artışları tanımda yazmasa da teknolojik gelişmelere bağlı mevzuat güncellemeleri de yapılacaktır.

Bitcoin Vergilendirilebilir mi?

Teoride bu şekilde olsa da pratikte bitcoin’in kendine has özelliğinden dolayı işler biraz karmaşık hal almaktadır. Çünkü bitcoin’in en büyük özelliğinden birisi de takip edilebilir olmaması, izi sürülemez ve son derece yüksek şifrelemeler ile korunan bir araçtır. Doğrudan bir temsilcinin muhatabın olmaması izinin sürülememesi yine bitcoin kaydının vergilendirilmesini zorlaştırmaktadır. Henüz resmi bir değişim aracı olarak kullanılmayan bitcoinin hangi aşamada vergilendirileceği de ayrı bir tartışma konusudur. Bir çok ülke bu yönde girişimde bulunarak bitcoin işlemlerini daha güvenilir ve kaydı tutulabilir bir araç yapma yolunda çalışıyor ancak o zaman da bitcoin sanallığını kaybederek kağıt paradan farksız duruma geleceği endişesi bulunmakta. Bence bitcoin hiçbir zaman kağıt paranin yerini alarak kontrol edilebilir bir değişim aracı olacak boyutlara gelemez. Tabi önümüzdeki yüzyılda alternatif parasal değişim araçları çıkacaktır elbette ancak bugün bu imkansız görünüyor.

Bitcoin ile yapılan işlemlerin KDV’si nasıl olacak

Buraya kadar Bitcoin değer artışlarının Gelir Vergisi açısından durumunu inceledik. İşin bir de Katma Değer Vergisi boyutu vardır. Çünkü bitcoin ticarete konu oldukça mal alım satımının en basit vergilendirilmesi olan KDV’nin de dikkate alınması gerekiyor. Bitcoin ile satılan malların nasıl KDV’ye tabi olacağı, faturalandırılacağı ise konunun özünü belirtmekte. Bir vergi uzmanı bakışıyla değil belki ama en azından bildiğimiz kadarıyla Fatura yoksa KDV oluşmaz penceresinden bakarsak bitcoin işlemlerinin vergi dünyasını değiştireceği bir gerçek.